1063862 logo

2,2',4,4',5,5'-HEXACHLOROBIPHENYL

Compound Synopsis