141622 logo

PAROXETINE MESYLATE

Compound Synopsis