2767772 logo

cis-[PtCl2(Hmtpo-N3)2].2H2O

Compound Synopsis