2933381 logo

2-((4-((4-ethylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)-5,9,11-trimethyl-5Hbenzo[e]pyrimido[5,4-b][1,4]diazepin-6(11H)-one

Compound Synopsis