3244636 logo

2-[4-[4-[2-(difluoromethyl)-4-methoxy-benzimidazol-1-yl]-6-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl]piperazin-1-yl]sulfonylethanamine

Compound Synopsis