340472 logo

3'-geranyl-6'-O-methylchalconaringenin

Compound Synopsis