3446429 logo

3-[1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-5-hydroxy-3-methyl-pyrazol-4-yl]isoindolin-1-one

Compound Synopsis