3446613 logo

4-[4-({4'-chloro-3-[2-(dimethylamino)ethoxy]biphenyl-2-yl}methyl)piperazin-1-yl]-2-(1H-indol-5-yloxy)-N-({3-nitro-4-[(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl)amino]phenyl}sulfonyl)benzamide.

Compound Synopsis