3450106 logo

3-[4-[6-[[4-(2-cyanophenyl)piperazin-1-yl]methyl]-3,5-dimethyl-pyridine-2-carbonyl]piperazin-1-yl]pyridazine-4-carbonitrile

Compound Synopsis