3450273 logo

2-[4-[[5-[4-(2-cyanophenyl)piperazine-1-carbonyl]-2,4-dimethyl-phenyl]methylamino]-1-piperidyl]benzonitrile

Compound Synopsis