3450482 logo

5-((2-methyl-5-((3-(4-methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl)carbamoyl)phenyl)amino)nicotinamide

Compound Synopsis