3450515 logo

N1-(3-4-[([(5-ethyl-3-isoxazolyl)amino]carbonylamino)-methyl]phenyl-1H-5-pyrazolyl)-4-[(4-methylpiperazino)methyl]benzamide.

Compound Synopsis