3450674 logo

4-bromo-N-[3-[(2,5-dimethoxyphenyl)methoxy]-4-(propylsulfonylamino)phenyl]benzamide

Compound Synopsis