3452635 logo

N-methyl-4-[3-[[2-[7-(4-methylsulfinylbenzoyl)benzofuran-5-yl]acetyl]amino]phenyl]benzamide

Compound Synopsis