632017 logo

N-[(5-fluoro-2-methoxy-phenyl)methyl]-N'-[7-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-quinolyl]propane-1,3-diamine

Compound Synopsis