717231 logo

7-(3,5-Dimethylphenyl)Iminomethylhomocamptothecin

Compound Synopsis