73371 logo

2-(2-Fluorobenzylideneamino)Phenol

Compound Synopsis