1VJ6 image

adenomatous polyposis coli (APC) family

Lineage