1RKK image

tachyplesin/polyphemusin family

Lineage