thiT logo

thiT

Thiamine transporter ThiT

Molecular Synopsis