V12B01_18061 logo

V12B01_18061

Putative NAD(+)--arginine ADP-ribosyltransferase Vis

Molecular Synopsis