DVL2 logo

DVL2

Segment polarity protein dishevelled homolog DVL-2

Molecular Synopsis