ICMT

Protein-S-isoprenylcysteine O-methyltransferase

Molecular Synopsis