xylB logo

xylB

Xylulose kinase

Molecular Synopsis