PHYB logo

PHYB

Phytochrome B

Molecular Synopsis