PTPRZ1 logo

PTPRZ1

Receptor-type tyrosine-protein phosphatase zeta

Molecular Synopsis