TPMT logo

TPMT

Thiopurine S-methyltransferase

Molecular Synopsis