Atp6v1b2 logo

Atp6v1b2

V-type proton ATPase subunit B, brain isoform

Molecular Synopsis