BBKI logo

BBKI

Kunitz-type serine protease inhibitor BbKI

Molecular Synopsis