PARP15 logo

PARP15

Protein mono-ADP-ribosyltransferase PARP15

Molecular Synopsis