PARP14 logo

PARP14

Protein mono-ADP-ribosyltransferase PARP14

Molecular Synopsis