PARP10 logo

PARP10

Protein mono-ADP-ribosyltransferase PARP10

Molecular Synopsis