ZDHHC20 logo

ZDHHC20

Palmitoyltransferase ZDHHC20

Molecular Synopsis