NAPRT logo

NAPRT

Nicotinate phosphoribosyltransferase

Molecular Synopsis