trkH logo

trkH

Trk system potassium uptake protein TrkH

Molecular Synopsis