ZDHHC17 logo

ZDHHC17

Palmitoyltransferase ZDHHC17

Molecular Synopsis