PARP9 logo

PARP9

Protein mono-ADP-ribosyltransferase PARP9

Molecular Synopsis