PARP16 logo

PARP16

Protein mono-ADP-ribosyltransferase PARP16

Molecular Synopsis