KAZALD1

Kazal-type serine protease inhibitor domain-containing protein 1

Molecular Synopsis