ZDHHC5

Palmitoyltransferase ZDHHC5

Molecular Synopsis