PARP12 logo

PARP12

Protein mono-ADP-ribosyltransferase PARP12

Molecular Synopsis